19 | 08 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, K.Valdemāra ielā 35

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.08.2013. lēmumu Nr.32 1.5.19.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 64 cm ciršana Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts), kas paredzēta objekta „Teritorijas kopšanas” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Teritorijas kopšanas”.
  Adrese – Rīga, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts).
  Zemes īpašnieks – Biedrība „Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”.

Zemes gabalā Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts) 1 kļava ø 64 cm aug pie ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 pamatiem, bojā pamatus, fasādi un jumtu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.08.2013. līdz 02.09.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 02.09.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja biedrības „Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera” kontaktpersonas Aijas Streičas, tālr.26627788.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X