30 | 05 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kaiju ielā 6 (62. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2126; iepriekšējā adrese Ogļu iela 5)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.05.2016. lēmumu Nr. 20, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 29 cm ciršana.

  Objekts – “Dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Kaiju ielā 6 (62. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2126; iepriekšējā adrese Ogļu iela 5).
  Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “KBZ”.

Saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūvi paredzēts cirst 1 kļavu ø 29 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 31.05.2016. līdz 13.06.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 13.06.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “KBZ”, Rīgā, Enkuru ielā 2A-16, kontaktpersona Andris Bērziņš, tālr. 29568157.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X