14 | 09 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.09.2015. lēmumu Nr. 36, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 65, 51, 44, 41 cm ciršana, lai zemes gabalā būvētu viesnīcu.

  Objekts – „Viesnīcas jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA „PAS DE MARQUE”

Viesnīcas jaunbūves nolūkos paredzēts cirst 4 liepas ø 65, 51, 44, 41 cm.

Kokus nepieciešams cirst, lai zemes gabalā būvētu viesnīcu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.09.2015. līdz 29.09.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 29.09.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA „PAS DE MARQUE” Rīgā, Torņa ielā 11 (iepriekš piesakoties), kontaktpersona Gatis Legzdiņš, tālr. 67224522.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X