26 | 01 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.12.2014. lēmumu Nr. 51, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 65, 51, 44, 41 cm ciršana, Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts), kas paredzēta objekta „Arheoloģiskā izpēte” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Arheoloģiskā izpēte”
  Adrese – Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA „PAS DE MARQUE”

Lai varētu pieņemt lēmumu par minētā zemesgabala apbūvi, nepieciešams veikt arheoloģisko izpēti, līdz ar to nepieciešams cirst 4 liepas ø 65, 51, 44, 41 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.01.2015. līdz 09.02.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.02.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „PAS DE MARQUE” Rīgā, Brīvības gatvē 445 – 7, kontaktpersona Inese Posse, tālr. 22830486

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X