22 | 07 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kalnciema ielā 2c (61.grupa, 171., 212.grunts), meža ielā b/n (61.grupa, 2067.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.06.2013. lēmumu Nr.26 1.3.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 tūju ø 22, 30 cm, 3 bērzu ø 46, 29, 45 cm, 1 ošlapu kļavas ø 45 cm, 1 pīlādža ø 18 cm, 1 blīgznas ø 21 cm, 1 trīsstumbru ievas ø 23/23/27 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamo ēku jaunbūves projektēšana” Rīgā, Kalnciema ielā 2C (61.grupa, 171., 212.grunts), Meža ielā b/n (61.grupa, 2067.grunts) realizācijas ietvaros.

Objekts – „Dzīvojamo ēku jaunbūves projektēšana”.
Adrese – Rīga, Kalnciema iela 2C (61.grupa, 171., 212.grunts), Meža iela b/n (61.grupa, 2067.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „Kalnciema rezidence”.

Plānojot dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecību, teritorijā paredzēts izcirst kokus un veikt teritorijas labiekārtošanu. Ieguvums pilsētas iedzīvotājiem, realizējot iecerēto projektu ir estētiski augstvērtīga arhitektūra un publiski pieejams labiekārtots pagalms un bērnu rotaļu laukums.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.07.2013. līdz 05.08.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.08.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

    Pirmdienās: 10.00 – 19.00
    Otrdienās: 9.00 – 16.00
    Trešdienās: 9.00 – 16.00
    Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
    Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Kalnciema rezidence” kontaktpersonas Ulda Lukševica, tālr.67226551.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X