24 | 01 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kalnciema ielā b/n (61.grupa, 2007.grunts).

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.01.2014. lēmumu Nr. 3 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 kļavu ø 39, 28 34, 29 cm un 1 bērza ø 60 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamo ēku jaunbūve” realizācijas ietvaros Rīgā, Kalnciema ielā b/n (61. grupa, 2007. grunts).

  Objekts – „Dzīvojamo ēku jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Kalnciema ielā b/n (61. grupa, 2007. grunts).
  Zemes īpašnieki – SIA „Kalnciema rezidence”.

Plānojot teritorijas apbūvi tiek ievērots perimetrālais apbūves princips, kā rezultātā ir nepieciešams cirst 1 bērzu un 4 kļavas. Divas kļavas ø 34, 29 cm un viens bērzs ø 60 cm aug ierobežotā teritorijā. Ārpus žoga, publiski pieejamā vietā, gar Kalnciema ielas robežu, tuvu gājēju ceļam, aug ciršanai paredzētās divas kļavas ø 39, 28 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.01.2014. līdz 07.02.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.02.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Kalnciema rezidence” Rīgā, Elizabetes ielā 31A–1, kontaktpersona Uldis Lukševičs, tālr.: +371 67226551.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X