28 | 06 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa, 57. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.05.2016. lēmumu Nr. 20, 1.3.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 melnās priedes ø 29 cm, 1 kalnu kļavas ø 31 cm, 1 oša ø 21 cm, 1 kļavas ø 21/23 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.

Adrese – Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa, 57. grunts).

Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – Latvijas Mākslas akadēmija.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 melno priedi ø 29 cm, 1 kalnu kļavu ø 31 cm, 1 osi ø 21 cm, 1 kļavu ø 21/23 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.06.2016.līdz 11.07.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.07.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00

Otrdienās: 9.00 – 16.00

Trešdienās: 9.00 – 16.00

Ceturtdienās: 10.00 – 19.00

Piektdienās: 9.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. “Sabiedrības līdzdalība” – šeit…

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, kontaktpersona Arnis Meijers, tālr. 67332202.

 

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X