28 | 03 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kalsnavas ielā b/n (70. grupa, 2168. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.02.2014. lēmumu Nr. 9 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 liepu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 28, 32, 32, 32 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Savrupmājas jaunbūve” realizācijas ietvaros Rīgā, Kalsnavas ielā b/n (70. grupa, 2168. grunts).

  Objekts – „Savrupmājas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Kalsnavas ielā b/n (70. grupa, 2168. grunts).
  Zemes īpašnieks – Vsevolods Sičevs.

Uz zemes gabala atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam ir paredzēta savrupmājas būvniecība. Lai realizētu ieceri minētajā zemes gabalā ir nepieciešams nocirst 5 kokus.

Paredzēts nocirst 5 liepas 18 (celma caurmērs 22 cm), 28, 32, 32, 32 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.04.2014. līdz 14.04.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.04.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja – Vsevoloda Sičeva, Rīgā, Rigondas gatvē 4–1, tālr. 28345595.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X