07 | 02 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 285., 2093., 82. grunts) un Rīgā, Kandavas ielā B/N (64. grupa, 2059., 216. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.01.2014. lēmumu Nr. 3 1.5.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota par 1 gobas ø 39 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 285. grunts), 3 kļavu ø 61, 23, 23 cm Rīgā, Kandavas ielā b/n (64. grupa, 2059. grunts), 3 kļavu ø 30, 42, 40/37 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 2093. grunts), 4 kļavu ø 39, 23, 39, 33 cm Rīgā, Kandavas ielā b/n (64. grupa, 216. grunts), 1 gobas ø 33 cm, 1 bērza ø 45 cm, 2 papeļu ø 47, 110 cm, 1 zirgkastaņas ø 16/28/24/20/14 cm (celma caurmērs 44 cm), 20 kļavu ø 70, 50, 35/26, 33, 42, 34, 34, 29/41, 27, 29/46/27, 32, 32, 37, 30, 22, 31, 18 (celma caurmērs 22 cm), 26/25, 24, 35 cm un 1 ozola ø 45 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 82. grunts) ciršana kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 285., 2093., 82. grunts) un Rīgā, Kandavas ielā b/n (64. grupa, 2059., 216. grunts).
  Latvijas Universitāte (64. grupa, 2059., 82. grunts), Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrija (64. grupa, 285., 2093. grunts), Rīgas pilsētas pašvaldība (64. grupa, 216. grunts).

Plānojot veikt žoga nomaiņu pa Botāniskā dārza perimetru, nepieciešams cirst žogam blakus augošus kokus, kuri traucē veikt paredzētos darbus. Jaunais žogs vietām jānobīda no esošās žoga līnijas, jo ir precizētas ielas sarkanās līnijas un gruntsgabalu robežas. Vairākums cērtamo koku ir izauguši pašizsējas rezultātā un to augšanas apstākļi ir neperspektīvi, lai nākotnē izaugtu un veidotos ainaviski vērtīgi koki.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.02.2014. līdz 21.02.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 21.02.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Kalnciema rezidence” Rīgā, Elizabetes ielā 31A–1, kontaktpersona Uldis Lukševičs, tālr.: +371 67226551.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X