25 | 01 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Katlakalna ielā 6D (121. grupa, 1109. grunts, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 1103)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.12.2015. lēmumu Nr. 52, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 13 bērzu ø 15 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 20, 20/14, 25, 25, 25, 27, 29, 32, 37, 53/43/31, 57 cm, 3 vītolu ø 18/18/18/18/18/19/19/19/19/21/21/21/21/21/25/28, 53/53, 33/33/48/56/61 cm, 1 kļavas ø 18/30/60 cm, 2 ošu ø 21, 41 cm, 1 vīksnas ø 57 cm ciršana, lai teritorijā izbūvētu trīs salonveikalus ar noliktavu telpām.

  Objekts – „Trīs salonveikali ar noliktavu telpām”.
  Adrese – Rīgā, Katlakalna ielā 6D (121. grupa, 1109. grunts, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 1103).
  Zemes īpašnieks – „Imperial Investments OU”.

Lai zemesgabalā izbūvētu trīs salonveikalus ar noliktavu telpām paredzēts cirst 13 bērzus ø 15 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 20, 20/14, 25, 25, 25, 27, 29, 32, 37, 53/43/31, 57 cm, 3 vītolus ø 18/18/18/18/18/19/19/19/19/21/21/21/21/21/25/28, 53/53, 33/33/48/56/61 cm, 1 kļavu ø 18/30/60 cm, 2 ošus ø 21, 41 cm, 1 vīksnu ø 57 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.01.2016. līdz 08.02.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.02.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „MERKS” Rīgā, Skanstes ielā 50, kontaktpersona Juris Jirgens, tālr. 67373380.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X