11 | 09 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Katrīnas dambī 20B (12. grupa, 2052. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.09.2018. lēmumu Nr. 37, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 57 cm, 4 ošlapu kļavu ø 15/17 (celma caurmērs 25 cm), 17/14 (celma caurmērs 24 cm), 14/12 (celma caurmērs 29 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm) cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Katrīnas dambī 20B (12. grupa, 2052. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “KD 20B”.

Saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūves izbūvi un teritorijas labiekārtošanu paredzēts cirst 1 liepu ø 57 cm, 4 ošlapu kļavas ø 15/17 (celma caurmērs 25 cm), 17/14 (celma caurmērs 24 cm), 14/12 (celma caurmērs 29 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm) cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.09.2018. līdz 24.09.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.09.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Graf X”, Rīgā, Brīvības ielā 74-22A, tālr. 67288736.

Aptaujas anketa
Planšete

Fontu izmērs
Kontrasts