23 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Katrīnas dambī 26 K-2 (12.grupa, 99.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.12.2016. lēmumu Nr. 51, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 115 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (12. grupa, 99. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “Tēvzemes īpašumi”; koka ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 papeli ø 115 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.01.2017. līdz 06.02.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.02.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānotā koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 101. kab. kontaktpersona Anita Vītola, tālr. 67105427.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X