05 | 04 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Katrīnas dambī b/n (12.grupa, 2043.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.03.2013. lēmumu Nr.12 1.3.2.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 vīksnas ø 36 cm, 1 oša ø 62 cm, 4 liepu ø 43, 44, 42, 36 cm, 2 papeļu ø 23, 33 cm, 2 trīsstumbru ievu ø 22/12/37, 18/18/18 cm, 1 bērza ø 46 cm, 1 zirgkastaņas ø 21/19 cm ciršana Rīgā, Katrīnas dambī b/n (12.grupa, 2043.grunts), kas paredzēta objekta „Biroju ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.
Objekts – „Biroju ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīga, Katrīnas dambis b/n (12.grupa, 2043.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „Catri”.

Biroju ēku Rīgā, Katrīnas dambī b/n (12.grupa, 2043.grunts) paredzēts izvietot uz Katrīnas dambja iedibinātās būvlaides un kopā ar apkārt esošajām dzīvojamajām ēkām nostiprina ielas apbūves fronti kvartāla robežās. Ēkas apjomi zemesgabalā izvietoti tā, lai nodrošinātu normatīvās insolācijas prasības iekškvartālā esošajām dzīvojamajām ēkām.
Teritorijas plānojums risināts atbilstoši būves kopējai koncepcijai, kā arī Rīgas pilsētas būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevuma nosacījumiem.  Transporta plūsma uz pazemes autostāvvietu virzīta no Katrīnas dambja puses, maksimāli samazinot cieto seguma platību zemesgabalā. Pārējā teritorija veidota kā apzaļumota zona.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.04.2013. līdz 19.04.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.04.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Catri” pilnvarotās personas Alekseja Marcinska, tālr.28602222.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X