25 | 01 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Katrīnas ielā 5A (11. grupa, 4. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.01.2016. lēmumu Nr. 2, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 36/39 cm un 3 Holandes liepu ø 41, 36, 29 cm ciršana, lai teritorijā pārbūvētu pirmsskolas izglītības iestādes ēku.

  Objekts – „Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pārbūve”.
  Adrese – Rīgā, Katrīnas ielā 5A (11. grupa, 4. grunts).
  Zemes īpašnieks – Latvijas valsts Finanšu ministrijas personā.

Lai zemesgabalā veiktu pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanu un kopšanu paredzēts cirst 1 kļavu ø 36/39 cm un 3 Holandes liepas ø 41, 36, 29 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.01.2016. līdz 08.02.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.02.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Īpašuma departamenta Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 5, 417. kab., kontaktpersona Rūdolfs Šķēle, tālr. 67043620.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X