30 | 07 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ķeguma ielā 39 (89. grupa, 2175. grunts, kadastra apzīmējums 0100 089 2175), Ķeguma ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9999 grunts, kadastra apzīmējums 0100 089 0078)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.07.2018. lēmumu Nr. 29, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 44 liepu ø 27/37, 27/34, 29/37/43, 29/35, 28/31, 26/28, 27/32, 37/37, 38/32, 27/33, 34/37, 26/31, 27/36, 27/36, 34/38, 27, 29, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 36, 36, 36, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 49, 56, 59 cm, 1 robīnijas ø 18/23 cm, 1 bērza ø 14 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 pīlādža ø 20 cm, un Rīgā, Ķeguma ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 089 0078) 3 bērzu ø 27, 27, 29 cm ciršana.

Objekts – “Mazstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Ķeguma ielā 39 (89. grupa, 2175. grunts, kadastra apzīmējums 0100 089 2175), Ķeguma ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9999 grunts, kadastra apzīmējums 0100 089 0078).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Ķeguma 39”.

Saistībā ar dzīvojamo māju un piebraucamā ceļa izbūvi paredzēts cirst 44 liepas ø 27/37, 27/34, 29/37/43, 29/35, 28/31, 26/28, 27/32, 37/37, 38/32, 27/33, 34/37, 26/31, 27/36, 27/36, 34/38, 27, 29, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 36, 36, 36, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 49, 56, 59 cm, 1 robīniju ø 18/23 cm, 1 bērzu ø 14 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 pīlādzi ø 20 cm, un Rīgā, Ķeguma ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 089 0078) 3 bērzus ø 27, 27, 29 cm

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 31.07.2018. līdz 20.08.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.08.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Ķeguma 39”, Rīgā, Bērzaunes ielā 11A, kontaktpersona Kārlis Ermansons, tālr. 29377380, e-pasts: karlis@harmonyhome.eu.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X