20 | 10 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts) un Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.09.2014. lēmumu Nr. 39, 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 55 cm, 1 gobas ø 61 cm, 1 apses ø 23 cm, 1 vītola ø 26 cm, 1 oša ø 54 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts) un par 1 kļavas ø 21 cm, 1 oša ø 23 cm, 12 kalnu kļavu ø 20, 24, 26, 35, 37, 15/10 (celma caurmērs 26 cm), 17/10 (celma caurmērs 28 cm), 14/11 (celma caurmērs 23 cm), 12/12 (celma caurmērs 24 cm), 17/18 (celma caurmērs 34 cm), 21/10 (celma caurmērs 32 cm), 16/14/12/10 cm (celma caurmērs 38 cm), 5 vītolu ø 20, 25, 25, 27, 16/14/13/12 cm (celma caurmērs 48 cm), 1 ošlapu kļavas ø 21/18/12/10 cm Rīgā, Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka”.
  Adrese – Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts) un Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „YIT CELTNIECĪBA”, Rīgas pilsētas pašvaldība.

Lai uzbūvētu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grunts, 2018. grupa) un labiekārtotu tās teritoriju, nepieciešams izcirst kokus:
1 ozolu ø 55 cm, 1 gobu ø 61 cm, 1 apsi ø 23 cm, 1 vītolu ø 26 cm, 1 osi ø 54 cm.

Piebraucamā ceļa izbūvei Rīgā, Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts) paredzēts cirst:
1 kļavu ø 21 cm, 1 osi ø 23 cm, 12 kalnu kļavas ø 20, 24, 26, 35, 37, 15/10 (celma caurmērs 26 cm), 17/10 (celma caurmērs 28 cm), 14/11 (celma caurmērs 23 cm), 12/12 (celma caurmērs 24 cm), 17/18 (celma caurmērs 34 cm), 21/10 (celma caurmērs 32 cm), 16/14/12/10 cm (celma caurmērs 38 cm), 5 vītolus ø 20, 25, 25, 27, 16/14/13/12 cm (celma caurmērs 48 cm), 1 ošlapu kļavu ø 21/18/12/10 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.10.2014. līdz 03.11.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.11.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “YIT celtniecība” Rīgā, K. Ulmaņa gatvē 86F, kontaktpersona Sergejs Sergejevs, tālr. Nr.: 67409362.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X