21 | 03 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts, kadastra apzīmējums 0100 062 0208)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.03.2018. lēmumu Nr. 12, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 17 (celma caurmērs 22cm) cm, 2 parūkkoku ø 14/9 (celma caurmērs 36 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm) cm, 9 Japānas lapegļu ø 31, 18 (celma caurmērs 20 cm), 22, 23, 21, 22, 24, 18 (celma caurmērs 22 cm), 27 cm ciršana.

Objekts – “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un videotehnoloģiju centra mācību korpusa pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts, kadastra apzīmējums 0100 062 0208).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas Tehniskā universitāte.

Saistībā ar mācību korpusa pārbūvi, autonovietnes un piebraucamā ceļa izbūvi paredzēts cirst 1 bērzu ø 17 (celma caurmērs 22cm) cm, 2 parūkkokus ø 14/9 (celma caurmērs 36 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm) cm, 9 Japānas lapegles ø 31, 18 (celma caurmērs 20 cm), 22, 23, 21, 22, 24, 18 (celma caurmērs 22 cm), 27 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.03.2018. līdz 05.04.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.04.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Valeinis un Stepe”, Rīgā, Jāņa ielā 8, kontaktpersona Ģirts Runis tālr. 26494758, e-pasts: we@landshape.lv.

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X