12 | 11 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ķīpsalas ielā 6

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.11.2018. lēmumu Nr. 45, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 36, 44 cm ciršana.

Objekts – “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un videotehnoloģiju centra mācību korpusa pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts, kadastra apzīmējums 0100 062 0208).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – Rīgas Tehniskā universitāte.

Saistībā ar mācību korpusa pārbūvi un ēkas paplašināšanu paredzēts cirst 2 bērzus ø 36, 44 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.11.2018. līdz 27.11.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 27.11.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Valeinis un Stepe” Rīgā, Jāņa ielā 8, kontaktpersona – Ģirts Runis, tālr. 26494758, e-pasts: we@landshape.lv.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X