13 | 01 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A (62. grupa, 2003. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.12.2015. lēmumu Nr. 51, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 31, 25 cm un 1 ošlapu kļavas ø 30/30 cm ciršana, lai teritorijā pārbūvētu Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un videotehnoloģiju centra mācību korpusu.

  Objekts – „Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un videotehnoloģiju centra mācību korpusa pārbūve”
  Adrese – Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A (62. grupa, 2003. grunts)
  Zemes īpašnieks – Rīgas Tehniskā universitāte

Lai īstenotu ugunsdzēsības transporta piekļuvi rekonstruējamā apjoma fasādei, tiek projektēts operatīvā transporta piekļuves ceļš. Šī iemesla dēļ paredzēts cirst 2 kļavas ø 31, 25 cm un 1 ošlapu kļavu ø 30/30 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.01.2016. līdz 25.01.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.01.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „Valeinis un Stepe” Rīgā, Jāņa ielā 8, kontaktpersona Ģirts Runis, tālr. 26494758, e-pasts: we@landshape.lv

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X