10 | 11 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 0112, pie Gustava Zemgala gatves 82

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.10.2015. lēmumu Nr. 42, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 bērzu ø 21, 29, 31, 39 cm, 1 ozola ø 19 cm, 3 vītolu ø 20/18/17/14/11, 23/13, 24/24/21/19/19 cm, 61 oša ø 12/12 (celma caurmērs 26 cm), 14, 14 (celma caurmērs 20 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 15/13 (celma caurmērs 28 cm), 16, 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 30 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 18, 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/12 (celma caurmērs 34 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21/14/14, 21/17, 21/19, 22, 22, 22, 22, 22, 22/16/12, 23, 23, 23/21/19/19/19, 24, 24/12, 24/14, 24/18, 25, 25, 25, 25/18, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 33/27, 34, 35, 48 cm, 28 ievu ø 12/12 (celma caurmērs 23 cm), 14/11 (celma caurmērs 25 cm), 14/12 (celma caurmērs 26 cm), 14/12/12 (celma caurmērs 36 cm), 14/14/12 (celma caurmērs 38 cm), 14/14/14/12/12/12 (celma caurmērs 68 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 15/12 (celma caurmērs 27 cm), 16/16/16/14/14/14/12 (celma caurmērs 89 cm), 15/13 (celma caurmērs 28 cm), 16/13 (celma caurmērs 29 cm), 16/14 (celma caurmērs 30 cm), 17, 17, 17/17/16/15/15/15/15 (celma caurmērs 97 cm), 18, 18, 19/14, 20/16/14, 20/19, 20/16/15/12, 21/15/12, 22/17, 22/21/20, 24, 24/23/2316/14, 36/26/19 cm ciršanu Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts) un 1 kļavas ø 29/24 cm, 1 oša ø 30/27 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 0112, pie Gustava Zemgala gatves 82 ciršana, transporta infrastruktūras izbūves Kokneses prospektā 1A Rīgā, 4., 5. un 6. kārta nolūkā.

  Objekts – „Transporta infrastruktūras izbūve Kokneses prospektā 1A, Rīgā, 4., 5. un 6. kārta”
  Adrese – Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 0112, pie Gustava Zemgala gatves 82
  Zemes īpašnieks – SIA „Mežaparka Rezidences”

Saistībā ar transporta infrastruktūras izbūvi Kokneses prospektā 1A, Rīgā, 4., 5. un 6 kārta paredzēts cirst 4 bērzus ø 21, 29, 31, 39 cm, 1 ozolu ø 19 cm, 3 vītolus ø 20/18/17/14/11, 23/13, 24/24/21/19/19 cm, 61 osi ø 12/12 (celma caurmērs 26 cm), 14, 14 (celma caurmērs 20 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 15/13 (celma caurmērs 28 cm), 16, 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 30 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 18, 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/12 (celma caurmērs 34 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21/14/14, 21/17, 21/19, 22, 22, 22, 22, 22, 22/16/12, 23, 23, 23/21/19/19/19, 24, 24/12, 24/14, 24/18, 25, 25, 25, 25/18, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 33/27, 34, 35, 48 cm, 28 ievas ø 12/12 (celma caurmērs 23 cm), 14/11 (celma caurmērs 25 cm), 14/12 (celma caurmērs 26 cm), 14/12/12 (celma caurmērs 36 cm), 14/14/12 (celma caurmērs 38 cm), 14/14/14/12/12/12 (celma caurmērs 68 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 15/12 (celma caurmērs 27 cm), 16/16/16/14/14/14/12 (celma caurmērs 89 cm), 15/13 (celma caurmērs 28 cm), 16/13 (celma caurmērs 29 cm), 16/14 (celma caurmērs 30 cm), 17, 17, 17/17/16/15/15/15/15 (celma caurmērs 97 cm), 18, 18, 19/14, 20/16/14, 20/19, 20/16/15/12, 21/15/12, 22/17, 22/21/20, 24, 24/23/2316/14, 36/26/19 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts) un 1 kļavu ø 29/24 cm, 1 osi ø 30/27 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 0112, pie Gustava Zemgala gatves 82.

Kokus nepieciešams cirst, jo transporta infrastruktūras projekta ietvaros paredzēts uzbērt grunti zemesgabala zemākajā vietā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.11.2015. līdz 24.11.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.11.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „BRD projekts”, Rīgā, Valguma ielā 5, kontaktpersona Kristaps Lizdiks, tālr. 27562566.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X