03 | 07 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kleistu ielā, Lielajā ielā, Flotes ielā, Parādes ielā, Lēpju ielā (109. grupa, 3. grunts, 103. grupa, 9999; 242; 2062; 2063. grunts, 110. grupa, 9999. grunts, 104. grupa, 205; 9999. grunts, 80. grupa

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.06.2017. lēmumu Nr. 25, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Lēpju ielas sarkanajās līnijās (109. grupa, 3. grunts; kadastra apzīmējums 0100 109 0004) 8 papeļu ø 16-95 cm,      
3 ošlapu kļavu ø 36-49 cm, 1 liepas ø 53 cm, 4 vītolu ø 16-68 cm, 1 vilkābeles ø 9/14 cm, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0012) 12 vītolu ø 9-69 cm, 1 papeles ø 110 cm, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 242. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0169) 5 vītolu ø 19-83 cm, 3 baltalkšņu ø 18-29 cm, 3 bērzu ø 28-44 cm, Flotes ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 2062. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0249) 32 bērzu ø 20-53 cm, 1 liepas ø 37 cm, 8 kļavu ø 10-31 cm, 1 vītola ø 49 cm, Birzes ielā 15 (103. grupa, 2063. grunts) 1 kļavas ø 29 cm, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 9001) 2 papeļu ø 69-57 cm, 2 melnalkšņu ø 57-58 cm, 2 vītolu ø 15-60 cm, 1 kļavas ø 25 cm, 2 priežu ø 17-30 cm, 7 bērzu ø 14-26 cm, 3 liepu ø 51-67 cm, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0028) 16 liepu ø 18-45 cm, 23 priežu ø 15-51 cm, 2 bērzu ø 34, 26 cm, 2 blīgznu ø 9-17 cm, 1 baltalkšņa ø 17 cm, Mazajā Kleistu ielā 10 (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0107) 85 priežu ø 15-47 cm, 4 bērzu ø 15-33 cm, 1 baltalkšņa ø 15 cm, 2 papeļu ø 14-21 cm, Kleistu ielas sarkanās līnijas (104. grupa, 205. grunts; kadastra apzīmējums 0100 104 0204) 11 priežu ø 15-46 cm, 9 bērzu ø 11-29 cm, 4 apšu ø 15-26 cm, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 104 0022) 1 papeles ø 20 cm, 13 kļavu ø 7-30 cm, 9 bērzu ø 21-29 cm, 2 ošlapu kļavu ø 16-17 cm, 1 ozola ø 26 cm, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0011) 1 priedes ø 19 cm, 3 bērzu ø 17-25 cm, 9 blīgznu ø 12-27 cm, 6 papeļu ø 17-38 cm, 4 melnalkšņu ø 27-52 cm, Buļļu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 2300. grunts) 3 melnalkšņu ø 26-61 cm, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 2073. grunts) 1 vītola ø 65 cm, 1 kļavas ø 17/12/13/14 cm, 1 pīlādža ø 9/8/5/5 cm, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 994. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0006) 1 blīgznas ø 22/20 cm, 1 ošlapu kļavas ø 19/22/22/17/14/16/19/14 cm, 4 liepu ø 28-33 cm, Zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 2109, pie Buļļupes 11 vītolu ø 7-34 cm, 1 bērza ø 5/18 cm, 1 apses ø 32 cm ciršana.

Objekts – “Veloceļa “Imanta – Daugavgrīva” izbūve”.
Adrese – Rīgā, Kleistu ielā, Mazajā Kleistu ielā, Lielajā ielā, Flotes ielā, Parādes ielā, Lēpju ielā (109. grupa, 3. grunts, 103. grupa, 9999; 242; 2062; 2063. grunts, 110. grupa, 9999. grunts, 104. grupa, 205; 9999. grunts, 80. grupa, 9999; 2300; 2073; 994. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes satiksmes departaments, zemes īpašnieks – Rīgas pilsēta.

Saistībā ar Veloceļa “Imanta – Daugavgrīva” izbūvi paredzēts cirst Lēpju ielas sarkanajās līnijās (109. grupa, 3. grunts; kadastra apzīmējums 0100 109 0004) 8 papeles ø 16-95 cm,          3 ošlapu kļavas ø 36-49 cm, 1 liepu ø 53 cm, 4 vītolus ø 16-68 cm, 1 vilkābeli ø 9/14 cm, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0012) 12 vītolus ø 9-69 cm, 1 papeli ø 110 cm, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 242. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0169) 5 vītolus ø 19-83 cm, 3 baltalkšņus ø 18-29 cm, 3 bērzus ø 28-44 cm, Flotes ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 2062. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0249) 32 bērzus ø 20-53 cm, 1 liepu ø 37 cm, 8 kļavas ø 10-31 cm, 1 vītolu ø 49 cm, Birzes ielā 15 (103. grupa, 2063. grunts) 1 kļavu ø 29 cm, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 9001) 2 papeles ø 69-57 cm, 2 melnalkšņus ø 57-58 cm, 2 vītolus ø 15-60 cm, 1 kļavu ø 25 cm, 2 priedes ø 17-30 cm, 7 bērzus ø 14-26 cm, 3 liepas ø 51-67 cm, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0028) 16 liepas ø 18-45 cm, 23 priedes ø 15-51 cm, 2 bērzus ø 34, 26 cm, 2 blīgznas ø 9-17 cm, 1 baltalksni ø 17 cm, Mazajā Kleistu ielā 10 (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0107) 85 priedes ø 15-47 cm, 4 bērzus ø 15-33 cm, 1 baltalksni ø 15 cm, 2 papeles ø 14-21 cm, Kleistu ielas sarkanās līnijas (104. grupa, 205. grunts; kadastra apzīmējums 0100 104 0204) 11 priedes ø 15-46 cm, 9 bērzus ø 11-29 cm, 4 apses ø 15-26 cm, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 104 0022) 1 papeli ø 20 cm, 13 kļavas ø 7-30 cm, 9 bērzus ø 21-29 cm, 2 ošlapu kļavas ø 16-17 cm, 1 ozolu ø 26 cm, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0011) 1 priedi ø 19 cm, 3 bērzus ø 17-25 cm, 9 blīgznas ø 12-27 cm, 6 papeles ø 17-38 cm, 4 melnalkšņus ø 27-52 cm, Buļļu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 2300. grunts) 3 melnalkšņus ø 26-61 cm, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 2073. grunts) 1 vītou ø 65 cm, 1 kļavu ø 17/12/13/14 cm, 1 pīlādzi ø 9/8/5/5 cm, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 994. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0006) 1 blīgznu ø 22/20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 19/22/22/17/14/16/19/14 cm, 4 liepas ø 28-33 cm, Zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 2109, pie Buļļupes 11 vītolus ø 7-34 cm, 1 bērzu ø 5/18 cm, 1 apsi ø 32 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.07.2017. līdz 17.07.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.07.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.“Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Projekts 3”, Rīgā, Ūdens ielā 12-117, kontaktpersona Mārtiņš Ābols, tālr. 28686421.

Aptaujas anketa
Planšete Nr. 1
Planšete Nr. 2
Planšete Nr. 3

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X