05 | 02 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Klīveru ielā 2 (49.grupa, 54.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.01.2019. lēmumu Nr. 5, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 44, 36 cm, 3 vītolu ø 90/52, 67, 87 cm, 1 zirgkastaņas ø 58 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu dzīvojamā māja”.
Adrese – Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – “Ellips Kinnisvara” OU (Igaunija).

Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecību paredzēts cirst 2 bērzus ø 44, 36 cm, 3 vītolus ø 90/52, 67, 87 cm, 1 zirgkastaņu ø 58 cm.
Saskaņā ar RVC AZ TIAN dotajā zemesgabalā ir atļauta slēgta perimetrālā apbūve. Ēkas apjoms jāveido gar visām ielas frontēm bez pārrāvumiem un atkāpēm. Lai realizētu atbilstošu apbūvi ir nepieciešams stihiski ieaugušo koku ciršana.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.02.2019. līdz 04.03.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.03.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Venta Grietēna, tel. 29268531.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X