25 | 04 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, koku ciršana saistībā ar projektu “Durbes ielas izbūve posmā no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai”

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.03.2016. lēmumu Nr. 12, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts) 1 kļavas ø 86 cm; Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 2096. grunts) 2 kļavu ø 68, 92 cm; Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 189. grunts) 1 kļavas ø 32 cm, 5 ošlapu kļavu ø 16/17/10 (celma caurmērs 29 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 14/14 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm; Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 25. grunts, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 063 0015) 2 papeļu ø 45, 52 cm, 8 kļavu ø 30, 30, 33, 36, 36, 36, 41, 41/48 cm; Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 063 0116, Durbes ielas sarkanajās līnijās 10 kļavu ø 37, 38, 39, 40, 41, 43, 48/36, 57, 79, 81 cm, 2 liepu ø 15 (celma caurmērs 24 cm), 53 cm, 2 blīgznu ø 12/12/15/15 (celma caurmērs 22 cm), 53/12 cm; Rīgā, Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 200. grunts) 1 bērza ø 44 cm, 1 kļavas ø 71 cm; Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanjās līnijās (63. grupa, 9000. grunts) 4 liepu ø 45, 49, 49, 75 cm, 8 kļavu ø 26/13, 22/21/16, 37, 40/22, 61, 65, 66, 70 cm, 1 ozola ø 59 cm, 2 blīgznu ø 13 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 1 bērza ø 30 cm; Rīgā, Kuldīgas ielā 4 (61. grupa, 139. grunts) 3 liepu ø 30, 59, 62 cm; Rīgā, Kliņģeru ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 9007. grunts) 1 zirgkastaņas ø 37/23 cm, 1 ozola ø 109 cm; Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 2083. grunts) 1 kļavas ø 22 cm ciršana.

  Objekts – “Durbes ielas izbūve posmā no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai”.
  Adrese – Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), Slokas ielā bez numura (63. grupa, .2096. grunts; 63. grupa, 189. grunts), Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 25. grunts; 63. grupa, 116. grunts; 63. grupa, 200. grunts), Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 9000. grunts), Kuldīgas ielā 4 (61. grupa, 139. grunts), Kliņģeru ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 9007. grunts), Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 2083. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments.

Transporta infrastruktūras projekta ietvaros paredzēts izbūvēt Durbes ielu, tās sarkanajās līnijās savienojot Daugavgrīvas ielu un Slokas ielu. Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt ietves gar abām ielas malām, veloceliņu gar vienu ielas malu, kā arī ceļa braucamo daļu ar asfalta segumu. Lai realizētu minēto ieceri, paredzēts cirst Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts) 1 kļavu ø 86 cm; Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 2096. grunts) 2 kļavas ø 68, 92 cm; Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 189. grunts) 1 kļavu ø 32 cm, 5 ošlapu kļavas ø 16/17/10 (celma caurmērs 29 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 14/14 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm; Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 25. grunts, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 063 0015) 2 papeles ø 45, 52 cm, 8 kļavas ø 30, 30, 33, 36, 36, 36, 41, 41/48 cm; Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 063 0116, Durbes ielas sarkanajās līnijās 10 kļavas ø 37, 38, 39, 40, 41, 43, 48/36, 57, 79, 81 cm, 2 liepas ø 15 (celma caurmērs 24 cm), 53 cm, 2 blīgznas ø 12/12/15/15 (celma caurmērs 22 cm), 53/12 cm; Rīgā, Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 200. grunts) 1 bērzu ø 44 cm, 1 kļavu ø 71 cm; Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanjās līnijās (63. grupa, 9000. grunts) 4 liepas ø 45, 49, 49, 75 cm, 8 kļavas ø 26/13, 22/21/16, 37, 40/22, 61, 65, 66, 70 cm, 1 ozolu ø 59 cm, 2 blīgznas ø 13 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 1 bērzu ø 30 cm; Rīgā, Kuldīgas ielā 4 (61. grupa, 139. grunts) 3 liepas ø 30, 59, 62 cm; Rīgā, Kliņģeru ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 9007. grunts) 1 zirgkastaņu ø 37/23 cm, 1 ozolu ø 109 cm; Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 2083. grunts) 1 kļavu ø 22 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.04.2016. līdz 10.05.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.05.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Tiltprojekts”, Rīgā, Pūces ielā 49-40C (iepriekš piesakoties), kontaktpersona Jānis Zaļaiskalns, tālr. 29483706.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X