20 | 02 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kr.Barona ielā 116A (35.grupa, 30.grunts), Ērgļu ielā b/n (35.grupa, 2037.grunts), Ērgļu ielā 2 (35.grupa, 2038.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.02.2015. lēmumu Nr. 5, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 kļavu ø 19 (celma caurmērs 28 cm), 21, 41 cm, 14 liepu ø 22, 25, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 36, 40, 53, 53, 53 cm, 2 blīgznu ø 18/15/12/12 (celma caurmērs 35 cm), 19/15/15/14/11 cm (celma caurmērs 32 cm), 10 papeļu ø 16/15/14 (celma caurmērs 31 cm), 39, 47, 49, 51, 55, 56, 58, 65, 98 cm ciršana Rīgā, Kr. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts), 2 liepu ø 20, 31 cm, 25 papeļu ø 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 19, 19, (celma caurmērs 28 cm), 20, 20, 21, 21, 24, 24, 28, 29/26, 29/29, 29, 30, 39, 51, 55, 69, 69, 85, 86, 90, 93 cm ciršana Ērgļu ielā b/n (35. grupa, 2037. grunts), pie Ērgļu ielas 2 un 1 kļavas ø 30 cm ciršana Ērgļu ielā 2 (35. grupa, 2038. grunts), kas paredzēta objekta „Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Sporta kompleksa pārbūve”.
  Adrese – Rīgā, Kr. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts), Ērgļu ielā b/n (35. grupa, 2037. grunts), Ērgļu ielā 2 (35. grupa, 2038. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Lai realizētu sporta kompleksa pārbūvi, nepieciešams cirst 3 kļavas ø 19 (celma caurmērs 28 cm), 21, 41 cm, 14 liepas ø 22, 25, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 36, 40, 53, 53, 53 cm, 2 blīgznas ø 18/15/12/12 (celma caurmērs 35 cm), 19/15/15/14/11 cm (celma caurmērs 32 cm), 10 papeles ø 16/15/14 (celma caurmērs 31 cm), 39, 47, 49, 51, 55, 56, 58, 65, 98 cm Rīgā, Kr. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts); 2 liepas ø 20, 31 cm, 25 papeles ø 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 19, 19, (celma caurmērs 28 cm), 20, 20, 21, 21, 24, 24, 28, 29/26, 29/29, 29, 30, 39, 51, 55, 69, 69, 85, 86, 90, 93 cm Rīgā, Ērgļu ielā b/n (35. grupa, 2037. grunts), pie Ērgļu ielas 2, un 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Ērgļu ielā 2 (35. grupa, 2038. grunts).

Projektā paredzēts izbūvēt jaunas tribīnes un jaunus sporta laukumus, kā arī paredzēts labiekārtot teritoriju atbilstoši vides pieejamības prasībām un standartiem. Tiks projektēti jauni apstādījumi gar Kr. Barona ielu, Ērgļu ielu un A. Čaka ielu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.02.2015. līdz 09.03.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.03.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv pie koku ciršanas ierosinātāja biedrības „Latvijas Futbola federācija” birojā Rīgā, Grostonas ielā 6B, 2. stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā: pirmdienās – piektdienās 10.00 – 17.00, tālr. 26430039.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X