25 | 09 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kr.Barona ielā 99B (27.grupa, 2003.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.08.2018. lēmumu Nr. 34, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 11 bērzu ø 26, 27, 25, 22, 27, 34, 28, 39 (kokam kalst galotne), 22, 33, 27 (kokam kalst galotne) cm, 1 egles ø 28 cm ciršana.

Objekts – “Daudzfunkcionāla dzīvojamā māja ar sabiedrisku funkciju”.
Adrese – Rīgā, K. Barona ielā 99B (27. grupa, 2003. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “BN99”.

Saistībā ar daudzfunkcionālas dzīvojamās mājas ar sabiedrisku funkciju izbūvi un teritorijas labiekārtošanu paredzēts cirst 11 bērzus ø 26, 27, 25, 22, 27, 34, 28, 39 (kokam kalst galotne), 22, 33, 27 (kokam kalst galotne) cm, 1 egli ø 28 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.09.2018. līdz 08.10.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.10.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Graf X”, Rīgā, Brīvības ielā 74-22a, tālr. 67288736.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X