14 | 04 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 65 (19. grupa, 4. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.12.2019. lēmumu Nr. 50., 1.3.1. § un Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.04.2020. lēmumu Nr. 16, 1.3.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 kļavu ø 30, 52, 45/50 cm, 1 ošlapu kļavas ø 30 cm ciršana (publiskā apspriešana pagarināta ārkārtas situācijas valstī dēļ).

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 65 (19. grupa, 4. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas 49. vidusskola;
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 3 kļavas ø 30, 52, 45/50 cm, 1 ošlapu kļavu ø 30 cm.

Koki aug Rīgas 49. vidusskolas ēkas pamatu tuvumā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 31.03.2020. līdz 30.04.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.04.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē, tel. 67105427.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X