29 | 01 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.12.2017. lēmumu Nr. 51, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 16/21/23 cm, 1 kļavas ø 39/43 cm un 1 papeles ø 28 cm ciršana.

Objekts – “Kopdzīvojamās ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “K8/10”.

Saistībā ar plānoto kopdzīvojamās ēkas jaunbūvi paredzēts cirst 1 bērzu ø 16/21/23 cm, 1 kļavu ø 39/43 cm un 1 papeli ø 28 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.01.2018. līdz 12.02.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 12.02.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “K8/10” Rīgā, Hospitāļu ielā 40-2, kontaktpersona Uldis Mesters, tālr. 29211260.

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X