18 | 10 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krasta ielā 85 48.grupa, 2043.grunts

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.10.2013. lēmumu Nr.41 1.3.5.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 33, 32 cm un 2 divstumbru vītolu ø 96/61, 96/67 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Ātrās ēdināšanas restorāna „Hesburger”projektēšana” realizācijas ietvaros Rīgā, Krasta ielā 85 (48.grupa, 2043.grunts).

  Objekts – „Ātrās ēdināšanas restorāna „Hesburger”projektēšana”.
  Adrese – Rīga, Krasta iela 85 (48.grupa, 2043.grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „BALT-1”.

Teritorijā Rīgā, Krasta ielā 85 (48.grupa, 2043.grunts) plānota ātrās ēdināšanas restorāna „Hesburger” projektēšana un būvniecība. Cērtamie koki atrodas paredzēto autostāvvietu zonā. Nocirstos 4 kokus paredzēts kompensēt ar 8 jaunu koku stādījumiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.10.2013. līdz 04.11.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.11.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Balt-1” pilnvarotās personas Venta Grietēna, tālr.29268531.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X