10 | 08 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.07.2015. lēmumu Nr. 27, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 40 vītolu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm), 12/12 (celma caurmērs 24 cm), 16/11 (celma caurmērs 28 cm), 18/17 (celma caurmērs 34 cm) 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21/12, 22/22, 23, 23, 23, 20/24/15, 23/20/16, 23/23/25/17, 24, 24, 25, 25/30/26/24/25, 28/24/24/16, 26/22/16, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 30, 48, 55 cm, 2 blīgznas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 17/20 cm, 20 bērzus ø 15 (celma caurmērs 27 cm), 16 (celma caurmērs 32 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24/20, 24/28, 25, 28 cm ciršana, lai zemes gabalā izbūvētu biroju ēku kompleksu.

  Objekts – „Biroju ēku kompleksa jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA „Krasta SPV”

Biroju ēku kompleksa jaunbūves nolūkos paredzēts cirst 40 vītolus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm), 12/12 (celma caurmērs 24 cm), 16/11 (celma caurmērs 28 cm), 18/17 (celma caurmērs 34 cm) 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21/12, 22/22, 23, 23, 23, 20/24/15, 23/20/16, 23/23/25/17, 24, 24, 25, 25/30/26/24/25, 28/24/24/16, 26/22/16, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 30, 48, 55 cm, 2 blīgznas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 17/20 cm, 20 bērzus ø 15 (celma caurmērs 27 cm), 16 (celma caurmērs 32 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24/20, 24/28, 25, 28 cm. Kokus nepieciešams cirst, lai zemes gabalā izbūvētu biroju ēku kompleksu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.08.2015. līdz 24.08.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.08.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „MERKS” Rīgā, Skanstes ielā 50, kontaktpersona Juris Jirgens, tālr. 67373380.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X