09 | 08 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krišijāņa Valdemāra ielā 157 (25. grupa, 20. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.07.2016. lēmumu Nr. 30, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 33, 23/14/16, 50 cm, 1 bērza ø 33 cm, 4 krastu kļavu ø 21/16/14, 22/19/18/17/12, 19/16/14 (celma caurmērs 47 cm), 11/9 (celma caurmērs 23 cm) ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 157 (25. grupa, 20. grunts).
Zemes īpašnieks – 1 fiziska persona; koku ciršanas ierosinātājs – Banku augstskola.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 3 liepas ø 33, 23/14/16, 50 cm, 1 bērzu ø 33 cm, 4 krastu kļavas ø 21/16/14, 22/19/18/17/12, 19/16/14 (celma caurmērs 47 cm), 11/9 (celma caurmērs 23 cm).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.08.2016. līdz 22.08.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.08.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       10.00 – 19.00
Otrdienās:                         9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                     10.00 – 19.00
Piektdienās:                       9.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā https://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit…...

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Banku augstskolas, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 163, kontaktpersona Andis Balodis, tālr. 29403800.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X