15 | 03 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.02.2016. lēmumu Nr. 8, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 45, 47, 51, 53 cm ciršana, lai teritorijā veiktu dzīvojamās, tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūves būvniecību.

  Objekts – “Dzīvojamās, tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA “BMS TEHNOLOĢIJA”.

Saistībā ar plānoto objekta “Dzīvojamās, tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūve” izbūves ieceri paredzēts cirst 4 liepas ø 45, 47, 51, 53 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.03.2016. līdz 30.03.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.03.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Reiņa Raznača Rīgā, Raunas ielā 5, tālr. 26576444.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X