27 | 10 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 83 (28. grupa, 27. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.09.2015. lēmumu Nr. 37, 1.3.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 zirgkastaņas ø 79 cm ciršana, teritorijas kopšanas nolūkos.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”
  Adrese – Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 83 (28. grupa, 27. grunts)
  Zemes īpašnieks – Fiziska persona

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 zirgkastaņu ø 79 cm.

Koku nepieciešams cirst, jo kokam iepriekš ir lūzuši vairāki vainaga zari. Vainags ir asimetrisks un aug pie blakusesošā zemesgabala ēkas pamatiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.10.2015. līdz 09.11.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.11.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 83, kontaktpersona arhitekts Gints Sūna, tālr. 26483489, e-pasts: gints@suna.lv.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X