25 | 08 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 89/91 (28.grupa, 23.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.07.2014. lēmumu Nr. 30, 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 46, 47 cm, 2 ošu ø 59, 59 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 89/91 (28. grupa, 23. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas ar komercplatībām jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas ar komercplatībām jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 89/91 (28. grupa, 23. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Ektornet Commercial Latvia”.

Projekta risinājumi ietver daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas ar komercplatībām būvniecību. Ņemot vērā paredzētos būvniecības darbus, paredzēts cirst:

 • 2 bērzus ∅ 46, 47 cm;
 • 2 ošus ∅ 59, 59 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.08.2014. līdz 08.09.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.09.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Ektornet Commercial Latvia” Rīgā, Balasta dambī 1A, tālr. 67444030

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

Fontu izmērs
Kontrasts