13 | 10 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n, pie Krišjāņa Barona ielas 75 (33. grupa, 9009., 9010. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.09.2015. lēmumu Nr. 39, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 robīnijas ø 36/31 cm un 1 oša ø 60 cm ciršana, lai zemes gabalā pārbūvētu siltumtīklus posmā no ēkas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 96/98 līdz kamerai K-3-53-3-1A.

  Objekts – „Siltumtīklu pārbūve posmā no ēkas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 96/98 līdz kamerai K-3-53-3-1A”
  Adrese – Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n, pie Krišjāņa Barona ielas 75 (33. grupa, 9009., 9010. grunts)
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsēta

Lai īstenotu siltumtrases pārbūvi Krišjāņa Barona un Artilērijas ielu rajonā, zemesgabalā Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n (33. grupa, 9009. grunts) paredzēts cirst 1 robīniju ø 36/31 cm, kā arī Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n (33. grupa, 9010. grunts), pie Krišjāņa Barona ielas 75 paredzēts cirst 1 osi ø 60 cm.

Minētie koki aug tieši virs siltumtrases un tās aizsargjoslā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.10.2015. līdz 26.10.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 26.10.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS „RĪGAS SILTUMS”, Rīgā, Cēsu ielā 3A, kontaktpersona Jeļena Krēsle, tālr. 67017328.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X