23 | 08 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra apzīmējumi 0100 024 0217, 0100 024 0199)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.08.2021. sēdes protokols Nr. 31, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra numuri 0100 024 0217, 0100 024 0199) plānots cirst 4 liepas ø 26/36, 49, 54, 46  (ilgstoši aug slīpi) cm, 1 zirgkastaņu ø 23/78 cm (atsevišķi kaltuši zari vainagā), 1 lapegli ø 32 cm (vainags nomākts), 1 gobu ø 24 cm, 2 ošlapu kļavas ø 18/27, 18 (celma caurmērs 23 cm) cm, 8 bērzus ø 51, 58, 42, 39, 33, 44, 37, 62 cm, 9 vītolus ø 13/14/22/14, 9/14/9/15 (celma caurmērs 33 cm), 29/20/19/18, 50/17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 13/17 (celma caurmērs 31 cm), 10/11/11 (celma caurmērs 32 cm), 26, 21 cm, 1 robīniju ø 7/16/10/13/7 cm (celma caurmērs 38 cm).

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība”.

Adrese – Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 105 (kadastra numuri 0100 024 0217, 0100 024 0199).

Zemesgabala īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs: fiziska persona.

Sakarā ar to, ka plānota trīs daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība, nepieciešams cirst: 4 liepas ø 26/36, 49, 54, 46  (ilgstoši aug slīpi) cm, 1 zirgkastaņu ø 23/78 cm (atsevišķi kaltuši zari vainagā), 1 lapegli ø 32 cm (vainags nomākts), 1 gobu ø 24 cm, 2 ošlapu kļavas ø 18/27, 18 (celma caurmērs 23 cm) cm, 8 bērzus ø 51, 58, 42, 39, 33, 44, 37, 62 cm, 9 vītolus ø 13/14/22/14, 9/14/9/15 (celma caurmērs 33 cm), 29/20/19/18, 50/17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 13/17 (celma caurmērs 31 cm), 10/11/11 (celma caurmērs 32 cm), 26, 21 cm, 1 robīniju ø 7/16/10/13/7 cm (celma caurmērs 38 cm).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.08.2021. līdz 06.09.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.09.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), Brīvības ielā 49/53 (darba laiks Pr. – Pt. 8:00 – 19:00), Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, vai Ieriķu ielā 43A (darba laiks Pr. 8:30 – 18:00, O., T., C., 8:30 – 17:00. Pt. 8:30 – 16:00), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pārstāvja SIA ”VILIA. INVESTMENTS”, reģistrācijas Nr. 40203231581, Dzirnavu iela 42, Rīga, kontaktpersona: Laura Dārta Ivane, mob. tālr. +371 28682798.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X