21 | 05 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krogus ielā 1 (61. grupa, 55. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.05.2014. lēmumu Nr. 20 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 liepu ø 70, 78, 62, 41, 58 cm, 7 kļavu ø 58, 40, 24, 42, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 29 cm un 1 ievas ø 26 cm Rīgā, Krogus ielā 1 (61. grupa, 55. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Viesnīcas ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Viesnīcas ēkas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Krogus ielā 1 (61. grupa, 55. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „D.N.H.”.

Rīgā, Krogus ielā 1, paredzēta viesnīcas jaunbūve. Viesnīca atradīsies K. Valdemāra ielas un Krogus ielas stūrī, tās galvenā fasāde orientēta gar apbūves līniju. Teritorijā plānotas arī īslaicīgas autonovietnes viesnīcas viesiem.

Virs pagraba daļas paredzēta labiekārtota terase ar apstādījumiem un bruģētu / flīzētu laukumu pirms galvenās ieejas. Aiz viesnīcas gar Krogus ielu paredzēta neliela ar apstādījumiem, soliņiem un apgaismojuma elementiem labiekārtota teritorijas daļa.

Lai viesnīcu uzbūvētu un labiekārtotu teritoriju, nepieciešams cirst vairākus kokus. Plānots cirst 5 liepas ø 70, 78, 62, 41, 58 cm, 7 kļavas ø 58, 40, 24, 42, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 29 cm un 1 ievu ø 26 cm Rīgā, Krogus ielā 1 (61. grupa, 55. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.05.2014. līdz 04.06.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.04.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas projektētāja SIA “5. iela”, A. Kalniņa ielā 8 – 28, Rīgā, kontaktpersonas Normunda Žieda, tālr. Nr.: 67502158.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X