27 | 05 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10.grupa, 49.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.04.2019. lēmumu Nr. 15, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 43, 40 cm, 1 kļavas ø 25 cm, 1 vīksnas ø 30 cm, 1 pīlādža ø 20 cm, 1 Holandes liepas ø 60 cm, 1 oša ø 80 cm ciršana.

Objekts – “Vēsturiskā žoga atjaunošanas būvprojekts”.
Adrese – Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – Rīgas Stradiņa universitāte.

Saistībā ar nožogojuma – vēsturiskā žoga atjaunošanas būvprojektu paredzēts cirst 2 bērzus ø 43, 40 cm, 1 kļavu ø 25 cm, 1 vīksnu ø 30 cm, 1 pīlādzi ø 20 cm, 1 Holandes liepu ø 60 cm, 1 osi ø 80 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.05.2019. līdz 10.06.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.06.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie projekta autoriem SIA “DG baltic”, Rīgā, Kazdangas ielā 14, kontaktpersona Normunds Babāns, tālr. 29242163.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X