09 | 02 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.01.2016. lēmumu Nr. 4, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 ošu ø 24, 21/33 cm ciršana, lai teritorijā esošo ēku rekonstruētu par muzeju.

  Objekts – “Ēkas lit.005 rekonstrukcija par muzeju”.
  Adrese – Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas Stradiņa universitāte.

Lai rekonstruētu esošo ēku par muzeju paredzēts cirst 2 ošus ø 24, 21/33 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.02.2016. līdz 22.02.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.02.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgā, Dzirciema ielā 16, kontaktpersona arhitekts Arvīds Līkops, tālr. 29141554, e-pasts: arvids.likops@rsu.lv.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete