25 | 05 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kuģu ielā 15 (49. grupa, 80. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.04.2015. lēmumu Nr. 16, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 divstumbru ošlapu kļavas ø 41/53 cm un 1 zirgkastaņas ø 54 cm ciršana Rīgā, Kuģu ielā 15 (49. grupa, 80. grunts), kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Dzīvojamās ēkas jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Kuģu ielā 15 (49. grupa, 80. grunts)
  Zemes īpašnieki – SIA „KUĢINIEKS”

Lai uzbūvētu dzīvojamo ēku un pazemes autostāvvietu ir nepieciešams cirst 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 41/53 cm un 1 zirgkastaņu ø 54 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.05.2015. līdz 08.06.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.06.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „KUĢINIEKS” Ventspilī, Lielajā prospektā 48, kontaktpersona Andris Kreislers, tālr. +371 29214630.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X