09 | 02 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kundziņsalas 3. līnijā (96. grupa, 128. grunts), Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5B (96. grupa, 2001. grunts), Kundziņsalas 7. līnijā 17 (96. grupa, 64. grunts), u.c.

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.01.2016. lēmumu Nr. 4, 1.2.14. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Kundziņsalas 3. līnijā b/n (96. grupa, 128. grunts) 2 vītolu ø 19/18, 17 cm, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5B (96. grupa, 2001. grunts) 3 vītolu ø 31/31/38, 46/43, 70 cm, 8 ievu ø 19/22, 24, 17/22, 22, 13/17, 18/21, 21, 27 cm, Kundziņsalas 7. līnijā 17 (96. grupa, 64. grunts) 2 zirgkastaņu ø 31/45/40/55, 80/50 cm, Kundziņsalas 2. šķērslīnijā b/n (96. grupa, 156. grunts) 2 robīniju ø 36, 32 cm, 2 zirgkastaņu ø 42, 44 cm, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 126. grunts) 1 bērza ø 25 cm, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 1 (96. grupa, 172. grunts) 5 robīniju ø 33, 30, 26, 20, 36/41 cm, 1 melnalkšņa ø 30 cm, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 3 (96. grupa, 72. grunts) 4 kļavu ø 26, 18 (celma caurmērs 20 cm), 24, 29 cm, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā b/n (96. grupa, 195. grunts) 3 ievu ø 17 (celma caurmērs 22 cm) 22, 15 (celma caurmērs ø 20) cm, Kundziņsalas 7. šķērslīnija 5 (96. grupa, 199. grunts) 3 apšu ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 23, 23 cm, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5C (96. grupa, 2002. grunts) 7 vītolu ø 40/44/38, 29/37, 55, 36, 62, 46/60, 56/71/40 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2009 13 vītolu ø 40/15, 35/45/20, 25/20, 25, 30, 25, 20, 20, 25/25/25, 25/30, 30, 20/25/30, 35 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2016 30 vītolu ø 30, 25, 25/25, 20/25, 20, 30, 25/30/30/35, 25, 25, 20, 45, 35, 20, 30/20/25/25, 59, 68, 48, 34, 45, 26, 31, 64, 67, 81, 113, 65, 20/19/20, 35/30, 45, 60 cm, 7 kļavu ø 20, 65, 18/21, 47, 59, 16 (celma caurmērs 24 cm), 25 cm, 6 bērzu ø 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 29, 30, 26, 22 cm, 3 apšu ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 29, 28 cm, 1 ošlapu kļavas ø 45 cm, 1 zirgkastaņas ø 24 cm, 1 liepas ø 18 (celma caurmērs ø 22 cm) cm, 1 robīnijas ø 36 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0007 1 vītola ø 27 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0089 4 bērzu ø 12 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0127 2 kļavu ø 34, 24/23/22/21 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 9999 2 bērzu ø 44, 20 cm ciršana, lai teritorijā īstenotu būvprojektu “Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšana”.

  Objekts – „Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas būvprojekta izstrāde”.
  Adrese – Rīgā, Kundziņsalas 3. līnijā (96. grupa, 128. grunts), Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5B (96. grupa, 2001. grunts), Kundziņsalas 7. līnijā 17 (96. grupa, 64. grunts), Kundziņsalas 2. šķērslīnijā (96. grupa, 156. grunts), Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 126. grunts), Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 1 (96. grupa, 172. grunts), Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 3 (96. grupa, 72. grunts), Kundziņsalas 6. šķērslīnijā (96. grupa, 195. grunts), Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 199. grunts), Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5C (96. grupa, 2002. grunts), Kundziņsalā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2009, Kundziņsalā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2016, Kundziņsalā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0007, Kundziņsalā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0089, Kundziņsalā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0127, Kundziņsalā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 9999.
  Zemes īpašnieki – Rīgas brīvostas pārvalde, Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrija, 3 fiziskas personas, SIA “Uzņēmējdarbības attīstības fonds”, Rīgas pilsētas pašvaldība.

Lai teritorijā īstenotu būvprojektu “Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšana” paredzēts cirst Kundziņsalas 3. līnijā b/n (96. grupa, 128. grunts) 2 vītolus ø 19/18, 17 cm, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5B (96. grupa, 2001. grunts) 3 vītolus ø 31/31/38, 46/43, 70 cm, 8 ievas ø 19/22, 24, 17/22, 22, 13/17, 18/21, 21, 27 cm, Kundziņsalas 7. līnijā 17 (96. grupa, 64. grunts) 2 zirgkastaņas ø 31/45/40/55, 80/50 cm, Kundziņsalas 2. šķērslīnijā b/n (96. grupa, 156. grunts) 2 robīnijas ø 36, 32 cm, 2 zirgkastaņas ø 42, 44 cm, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 126. grunts) 1 bērzu ø 25 cm, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 1 (96. grupa, 172. grunts) 5 robīnijas ø 33, 30, 26, 20, 36/41 cm, 1 melnalksni ø 30 cm, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 3 (96. grupa, 72. grunts) 4 kļavas ø 26, 18 (celma caurmērs 20 cm), 24, 29 cm, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā b/n (96. grupa, 195. grunts) 3 ievas ø 17 (celma caurmērs 22 cm) 22, 15 (celma caurmērs ø 20) cm, Kundziņsalas 7. šķērslīnija 5 (96. grupa, 199. grunts) 3 apses ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 23, 23 cm, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5C (96. grupa, 2002. grunts) 7 vītolus ø 40/44/38, 29/37, 55, 36, 62, 46/60, 56/71/40 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2009 13 vītolus ø 40/15, 35/45/20, 25/20, 25, 30, 25, 20, 20, 25/25/25, 25/30, 30, 20/25/30, 35 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2016 30 vītolus ø 30, 25, 25/25, 20/25, 20, 30, 25/30/30/35, 25, 25, 20, 45, 35, 20, 30/20/25/25, 59, 68, 48, 34, 45, 26, 31, 64, 67, 81, 113, 65, 20/19/20, 35/30, 45, 60 cm, 7 kļavas ø 20, 65, 18/21, 47, 59, 16 (celma caurmērs 24 cm), 25 cm, 6 bērzus ø 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 29, 30, 26, 22 cm, 3 apses ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 29, 28 cm, 1 ošlapu kļavu ø 45 cm, 1 zirgkastaņu ø 24 cm, 1 liepu ø 18 (celma caurmērs ø 22 cm) cm, 1 robīniju ø 36 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0007 1 vītolu ø 27 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0089 4 bērzus ø 12 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0127 2 kļavas ø 34, 24/23/22/21 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 9999 2 bērzus ø 44, 20 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.02.2016. līdz 22.02.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.02.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas brīvostas pārvaldes pilnvarotās personas Zigurda Zēna Rīgā, Struktoru ielā 14 (iepriekš piesakoties), tālr. 67552703.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X