28 | 03 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kungu ielā bez numura (1. grupa, 153. grunts), Grēcinieku ielā bez numura (1. grupa, 2014. grunts), pie Grēcinieku ielas 25

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.02.2017. lēmumu Nr. 6, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 31, 32, 36 cm ciršana.

Objekts – “Viesnīcu ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Kungu ielā bez numura (1. grupa, 153. grunts), Grēcinieku ielā bez numura (1. grupa, 2014. grunts), pie Grēcinieku ielas 25.
Koku ciršanas ierosinātājs – UAB Nevertel Latvia-Filiāle; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā plānoto viesnīcu ēku jaunbūvi paredzēts cirst 3 liepas ø 31, 32, 36 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.03.2017. līdz 10.04.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.04.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja UAB Nevertel Latvia-Filiāle pilnvarotās personas Romana Prosvirjakova Rīgā, Lomonosova ielā 3-28, tālr. 29139562.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

Fontu izmērs
Kontrasts