17 | 01 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, kvartālā starp Juglas, Murjāņu ielu, redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru(92.grupa, 9005., 9999., 2427., 52., 9014., 46.grunts, 123.grupa, 48.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.12.2013. lēmumu Nr. 51 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota par 21 baltalkšņu ø 20, 20, 21, 21, 21, 24, 24, 28, 28, 28, 28, 28, 32, 38, 38, 44 cm, tajā skaitā, 5 baltalkšņu ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm), 13 melnalkšņu ø 21, 29, 30, 33, 33, 25, 36, 37, 38, 50, 57 cm, tajā skaitā, 1 divstumbru melnalkšņa ø 26/31 cm, 1 ozolu ø 20 cm, 1 vītola ø 28 cm, 5 bērzu ø 32, 39, 40, 41, 53 cm, 21 papeles ø 20, 20, 20, 20, 24, 25, 25, 28, 28, 30, 30, 35, 35, 38, 40, 40, 42, 45, 50, 60 cm, tajā skaitā, 1 papeles daudzstumbru ø 15/16/16/ (celma caurmērs 33 cm), 22 kļavu 20, 20, 22, 22, 24, 25, 25, 26, 27, 30, 30, 36 cm, tajā skaitā, 1 daudzstumbru kļavas ø 20/17/17 cm (celma caurmērs 36 cm), 1 divstumbru kļavas ø 23/16 cm (celma caurmērs 34 cm), 1 divstumbru kļavas ø 22/14 cm (celma caurmērs 36 cm), 1 divstumbru kļavas ø 30/27 cm (celma caurmērs 43 cm), 1 divstumbru kļavas ø 18/24 cm (celma caurmērs 33 cm), 1 daudzstumbru kļavas ø 43/18/20 cm (celma caurmērs 50 cm), 1 kļavas ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 kļavas ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 ošlapu kļavas ø 30 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Kvartāla starp Juglas, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru projektēšana” realizācijas ietvaros Rīgā, kvartāla starp Juglas, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru (92. grupa, 9005., 9999., 2427., 52., 9014., 46. grunts, 123. grupa, 48. grunts).

  Objekts – „Kvartāla starp Juglas, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru projektēšana”.
  Adrese – Rīgā, kvartāla starp Juglas, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru (92. grupa, 9005., 9999., 2427., 52., 9014., 46. grunts, 123. grupa, 48. grunts).
  Zemes īpašnieki – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Juglā, kvartālā starp Juglas, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru (92. grupa, 9005., 9999., 2427., 52., 9014., 46. grunts, 123. grupa, 48. grunts) projektēšanas nolūkos plānots cirst 21 baltalksni ø 20, 20, 21, 21, 21, 24, 24, 28, 28, 28, 28, 28, 32, 38, 38, 44 cm, tajā skaitā, 5 baltalkšņus ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm), 13 melnalkšņus ø 21, 29, 30, 33, 33, 25, 36, 37, 38, 50, 57 cm, tajā skaitā, 1 divstumbru melnalkšni ø 26/31 cm, 1 ozolu ø 20 cm, 1 vītolu ø 28 cm, 5 bērzus ø 32, 39, 40, 41, 53 cm, 21 papeli ø 20, 20, 20, 20, 24, 25, 25, 28, 28, 30, 30, 35, 35, 38, 40, 40, 42, 45, 50, 60 cm, tajā skaitā, 1 papeli daudzstumbru ø 15/16/16/ (celma caurmērs 33 cm), 22 kļavas 20, 20, 22, 22, 24, 25, 25, 26, 27, 30, 30, 36 cm, tajā skaitā, 1 daudzstumbru kļavu ø 20/17/17 cm (celma caurmērs 36 cm), 1 divstumbru kļavu ø 23/16 cm (celma caurmērs 34 cm), 1 divstumbru kļavu ø 22/14 cm (celma caurmērs 36 cm), 1 divstumbru kļavu ø 30/27 cm (celma caurmērs 43 cm), 1 divstumbru kļavu ø 18/24 cm (celma caurmērs 33 cm), 1 daudzstumbru kļavu ø 43/18/20 cm (celma caurmērs 50 cm), 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 ošlapu kļavu ø 30 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.01.2014. līdz 03.02.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 27.01.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Satiksmes departamentā, kontaktpersona Kārlis Balodis, tālr. 67012725.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X