27 | 04 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (22. grupa, 70. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.03.2015. lēmumu Nr. 13, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 liepu ø 24, 33, 36, 36, 36 cm ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (22. grupa, 70. grunts), kas paredzēta objekta „Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa pārbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa pārbūve”.
  Adrese – Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (22. grupa, 70. grunts).
  Zemes īpašnieks – Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijai.

Projekta risinājumi ietver Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu. Lai īstenotu būvprojektu Rīgā, Lāčplēša ielā 25, paredzēts cirst 5 liepas ar stumbra ø 24, 33, 36, 36, 36 cm. Koki agrāk nogalotņoti.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.04.2015. līdz 13.05.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 13.05.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pilnvarotās personas Gata Deņisova, Rīgā, Vaļņu ielā 28, tālr. 22007719.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X