27 | 02 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts), pie Lāčplēša ielas 73

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.02.2015. lēmumu Nr. 8, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 28, 32 cm ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts), pie Lāčplēša ielas 73, kas paredzēta objekta „Elektrokabeļu trases izbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Elektrokabeļu trases izbūve”.
  Adrese – Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts), pie Lāčplēša ielas 73.
  Zemes īpašnieks – Nodibinājums „COP Latvija”.

Lai izbūvētu elektrokabeļu trasi, nepieciešams cirst 2 bērzus ø 28, 32 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 03.03.2015. līdz 16.03.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 16.03.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja nodibinājuma „COP Latvia” kontaktpersonas Ulda Judinska Rīgā, Dumbrāja ielā 24A, tālr. 67286806.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X