09 | 06 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.05.2014. lēmumu Nr. 22 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 73 cm, 1 divstumbru bērza ø 16/25 cm, 1 kļavas ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 ošlapu kļavas ø 22 cm, 5 liepu ø 50, 38, 29, 37, 37 cm, 1 zirgkastaņas ø 43 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Saieta nama projekts” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Saieta nama projekts”.
  Adrese – Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts).
  Zemes īpašnieks – Nodibinājums “COP Latvia”

Rīgā, Lāčplēsa ielā 71 (31. grupa, 65. grunts) pēc projekta paredzēts uzbūvēt jaunu saieta namu, izbūvēt jaunu ielas posmu, uzstādīt transformatora apakšstaciju, labiekārtot teritoriju, izveidot jaunus apstādījumus un rekonstruēt esošu ēku. Pēc projekta paredzēts cirst: 1 papeli Ø 73 cm, 1 divstumbru bērzu Ø 16/25 cm, 1 kļavu Ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 ošlapu kļavu Ø 22 cm, 5 liepas Ø 50, 38, 29, 37, 37 cm, 1 zirgkastaņu Ø 43 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.06.2014. līdz 25.06.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.06.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Nodibinājuma “COP Latvia” Rīgā, Dumbrāja ielā 24A, tālr. 67286806.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X