12 | 01 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Laimdotas iela b/n (116. grupa, 2011. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.12.2014. lēmumu Nr. 50, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 8 liepu ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 25, 28, 29, 29, 35, 42, 45 cm, 1 bērza ø 31 cm, 1 kļavas ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Laimdotas ielā b/n (116. grupa, 2011. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve”
  Adrese – Rīga, Laimdotas iela b/n (116. grupa, 2011. grunts)
  Zemes īpašnieks – Zigmārs Zeltiņš

Koki aug vietā, kur plānota mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecība. Lai īstenotu projektu plānots cirst:

 • 8 liepas ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 25, 28, 29, 29, 35, 42, 45 cm;
 • 1 bērzu ø 31 cm;
 • 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm).

 

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.01.2015. līdz 26.01.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 26.01.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Zigmāra Zeltiņa pilnvarotās personas SIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E.” Rīgā, Pērnavas ielā 86, kontaktpersona Jānis Rinkevičs, tālr. 29256823.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X