15 | 11 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Laktas ielā 10 (17.grupa, 69.grunts ar kadastra apzīmējums 0100 017 0049)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.10.2016. lēmumu Nr. 41, 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 10 papeļu ø 20, 24, 28, 32, 34, 42, 43, 46, 60, 61 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Laktas ielā 10 (17. grupa, 69. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0049).
Zemes īpašnieks – SIA “AB-rent”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 10 papeles ø 20, 24, 28, 32, 34, 42, 43, 46, 60, 61 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.11.2016. līdz 29.11.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 29.11.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “AB-rent” Rīgā, Duntes ielā 10, kontaktpersona Mārtiņš Biķis, tālr. 26552230.

Aptaujas lapa
Publiskā apspriešanas planšete

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X