22 | 05 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Laktas ielā 8(17. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0050)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.04.2017. lēmumu Nr. 16, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 Holandes liepu ø 61, 45, 23 cm, 11 liepu ø 31, 21, 30, 38, 34, 27, 48, 46, 34, 45, 42 cm, 3 platlapu liepu ø 67, 64, 65 cm ciršana.

Objekts – “Žoga izbūve”.
Adrese – Rīgā, Laktas ielā 8(17. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0050).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Saistībā ar blakus zemesgabalā Upes ielā 1A esošās ēkas pārbūves ietvaros, zemesgabalā paredzēts veidot labiekārtojumu, teritorijas labiekārtošanu un nožogojuma izbūvi. Lai to īstenotu paredzēts cirst 3 Holandes liepas ø 61, 45, 23 cm, 11 liepas ø 31, 21, 30, 38, 34, 27, 48, 46, 34, 45, 42 cm, 3 platlapu liepas ø 67, 64, 65 cm

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.05.2017. līdz 05.06.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.06.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Latvijas Republikas Veselības ministrijā Rīgā, Brīvības ielā 72, kontaktpersona Dace Pokšāne, tālr. 67876004.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X