25 | 06 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lenču ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts) un Rīgā, Lenču ielā 1 (18. grupa, 62. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.05.2014. lēmumu Nr. 21 1.5.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 papeļu ø 67, 69, 52, 86, 50 cm Rīgā, Lenču ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts) un 1 trīsstumbru papeles ø 36/40/40 cm Rīgā, Lenču ielā 1 (18. grupa, 62. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Lenču ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts) un Rīgā, Lenču ielā 1 (18. grupa, 62. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Teritorijas kopšanas nolūkā ir paredzēts nocirst 5 papeles: Ø 67, 69, 52, 86, 50 cm, kas aug tuvu ielas braucamajai daļai Rīgā, Lenču ielas sarkanajās līnijās, un 1 trīsstumbru papeli Ø 36/40/40 cm, kas aug Rīgas 10.vidusskolas teritorijā Rīgā, Lenču ielā 1.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.06.2014. līdz 10.07.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.07.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā. Kontaktpersona Anita Vītola (tālr. 67105427), Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 816.kab.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X