15 | 08 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.07.2014. lēmumu Nr. 31, 1.3.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 14 liepu ø 54, 16 (celma caurmērs 21 cm), 32, 31, 26, 32, 36, 20 (aug slīpi), 23, 30, 32, 43, 26, 19 cm (celma caurmērs 27 cm), 8 bērzu ø 21, 23, 16 (celma caurmērs 25 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 17/19 (celma caurmērs 43 cm), 26, 24 cm, 2 blīgznu ø 17/23/19/17 (celma caurmērs 63 cm), 20 cm, 4 melnalkšņu ø 17/19/14/21 (celma caurmērs 66 cm), 26/20, 24, 34 cm, 1 vītola ø 19/16/17 cm (celma caurmērs 45 cm) Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Īslaicīgas lietošanas būves – autostāvvietas projektēšana” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Īslaicīgas lietošanas būves – autostāvvietas projektēšana”.
  Adrese – Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „MKEE”.

Teritorija Rīgā, Lielirbes ielā 25 ir tieši piegulošā teritorija tirdzniecības centra SPICE HOME teritorijai. Pirms tirdzniecības centra paplašināšanas plānu izstrādes teritorijā tiek plānota īslaicīgas lietošanas būve – autostāvvietas, klientu autostāvvietu nodrošinājumam.

Projekta risinājumi paredz daļēju ainaviski vērtīgo koku saglabāšanu iekļaujot tos plānotajā autonovietnes teritorijā, daļēju esošo koku pārstādīšanu, kā arī daļēju koku izciršanu autostāvvietas plānojuma funkcionalitātes nodrošināšanai.

Paredzēts veidot jaunus kokaugu stādījumus teritorijā un veidot vienotu kvartāla apstādījumu ritmu un sortimentu Lielirbes ielas posmā līdz Ventas ielai.

Pēc projekta paredzēts cirst :

 • 14 liepas ø 54; 16 (celma caurmērs 21 cm), 32; 31; 26; 32; 36; 20 (aug slīpi), 23, 30, 32, 43, 26, 19 cm (celma caurmērs 27 cm);
 • 8 bērzus ø 21, 23, 16 (celma caurmērs 25 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 17/19 (celma caurmērs 43 cm), 26, 24 cm;
 • 2 blīgznas ø 17/23/19/17 (celma caurmērs 63 cm), 20 cm;
 • 4 malnalkšņus ø 17/19/14/21 (celma caurmērs 63 cm), 26/20, 24, 34 cm;
 • 1 vītolu ø 19/16/17 (celma caurmērs 45 cm).

 

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.08.2014. līdz 29.08.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 29.08.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Merks”, Rīgā, Skanstes ielā 50, tālr. 67373380.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X